Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

32. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. ožujka 2020. godine

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

 

Sukladno Uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, te suglasnosti gradskih vijećnika za elektronsko održavanje sjednice Gradskoga vijeća i radnih tijela, sazivam za 23. ožujka (ponedjeljak) 2020. godine, 32. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Sjednica će se održati elektronskim putem od 9:00 do 13:00 sati.

Za dnevni red se predlaže:

  1. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita

Izvjestiteljica za navedenu točku dnevnog reda je predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise Aida Batarelo.

PREDSJEDNIK

Igor Stanišić

 

Napomena:

Ukoliko netko od vijećnika predlaže amandman na Prijedlog odluke, o istom će se svi vijećnici izjašnjavati do 12:00 do 12:30 sati, e-mail adresu: igor.stanisic@split.hr;  

Vijećnici će se izjašnjavati o Prijedlogu odluke „za“, „protiv“ i „uzdržan“ na e-mail adresu: igor.stanisic@split.hr; od 9:00 do 13:00 sati.

Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici će se obavijestiti e-mailom o rezultatu glasovanja, odnosno da li je Prijedlog usvojen.

Untitled

Archive