Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

31. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o stanju u HNK HAJDUK š.d.d. Split

31. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o stanju u HNK HAJDUK š.d.d. Split

KLASA: 023-01/12-01/15
URBROJ: 2181/01-02-12-9
Split, 01. lipnja 2012. godine 
                       
PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 31. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA I DOSTAVA DOPUNSKIH MATERIJALA        
 
Poštovani vijećnici,
 
Obavještavate se da će se  06. lipnja (srijeda) 2012. godine u 9,00 sati u zgradi gradske uprave Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu održati


31. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA -
TEMATSKA RASPRAVA SJEDNICA O STANJU U HNK „HAJDUK“ š.d.d., Split

U okviru tematske rasprave predlažu se točke dnevnoga reda:
 
1. Izvješće o poslovanju HNK Hajduk Split zaključno sa 31. prosinca 2011. godine
 
1./1. Informacija o obavljenoj dubinskoj reviziji poslovanja HNK Hajduk Split za razdoblje 2009. – 2011. godine
 
1./2. Prijedlog mjera restrukturiranja i reorganizacije sa ciljem konsolidacije HNK Hajduk Split
 
1./3. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog radnog tima koji će ispitati   modele  nastavka procesa privatizacije HNK „Hajduk“ š.d.d.
 
Napomena: Preostale točke dnevnoga iz dostavljenog vam poziva za 31. sjednicu biti će predmet rasprave 32. sjednice, a o danu i vremenu  održavanja iste biti ćete naknadno obaviješteni.


PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić

Untitled

Archive