Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – tematska rasprava o stanju odlagališta otpada Karepovac i gospodarenju otpadom - 16. rujna 2019. godine

VIJEĆNICAMA I VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- svima -
 
            Sukladno članku 82. stavku 2. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za
 


16. rujna (ponedjeljak) 2019. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
25.   SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA O STANJU ODLAGALIŠTA  OTPADA KAREPOVAC I GOSPODARENJU OTPADOM
            Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:

 

  1. Mjere koje moraju poduzeti gradska vlast i Čistoća d.o.o. kako bi se ubuduće spriječilo ilegalno odlaganje građevinskog otpada uključujući i otpad koji sadrži azbest i drugog otpada na odlagalište Karepovac
  2. Saznanja o mogućem postojanju rizika za život i zdravlje ljudi i okoliš zbog deponiranja opasnog otpada na odlagalište Karepovac
  3. Sanacija odlagališta Karepovac, posebno o pripremama za 2., 3. i 4. fazu sanacije
  4. Projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ u Lećevici
  5. Uspostava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita


 
PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća

 
Igor Stanišić, v.r.

  
 NAPOMENA:
-       Navedeni termin održavanja sjednice usuglašen je sa predstavnikom podnositelja zahtjeva Goranom Koturom

Untitled

Archive