Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

24. sjednica - Tematska rasprava: Plan upravljanja starom gradskom jezgrom Grada Splita

24. sjednica Gradskoga vijeća - Tematska rasprava: Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Splita

KLASA:023-01/11-01/25

URBROJ:2181/01-02-11-1

Split, 12. srpnja  2011. godine

 

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA   SPLITA

                                                                                                                               

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 

19. srpnja (utorak)  2011. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

24.    SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

            1. Tematska rasprava – Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Splita

 

 

  PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća

 

Nevenka Bečić
 

Untitled

Archive