Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – 29. srpnja 2019.

Tematska rasprava o upisu posebnog pravnog režima zaštićenog područja "park-šuma" u katastar i zemljišnu knjigu za sve čestice u obuhvatu Park-šume Marjan

Untitled

Archive