Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

23. sjednica Gradskog vijeća - tematska rasprava o HNK HAJDUK

23. sjednica Gradskog vijeća - tematska rasprava o HNK HAJDUK š.d.d. Split

KLASA:023-01/11-01/23

URBROJ:2181/01-02-11-1

Split, 8. srpnja  2011. godine

 

 

                         VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA   SPLITA

 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 

15. srpnja (petak)  2011. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

23.    SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

            1. Tematska rasprava –  o HNK "Hajduk" š.d.d. Split   

 

                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                         Gradskoga vijeća

 

 

                                                                                                                                             Nevenka Bečić
 

Untitled

Archive