Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27.11.2014.

21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27.11.2014.

KLASA: 023-01/14-01/40
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 20. studenoga 2014. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A


  
            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za 

27. studenoga (četvrtak) 2014. godine

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


nakon završetka 20. tematske sjednice o stanju odlagališta „Karepovac“

 
21.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED 


1. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade 


PREDSJEDNIK


Gradskoga vijeća
mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

Untitled

Archive