Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju odlagališta "Karepovac" - 27.11.2014.

20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju odlagališta "Karepovac" - 27.11.2014.

KLASA: 023-01/14-01/39
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 20. studenoga 2014. godine 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
S V I M A 

 
            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/1346/13 – pročišćeni tekst), sazivam za


27. studenoga (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

20.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

TEMATSKA RASPRAVA O STANJU ODLAGALIŠTA „KAREPOVAC“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 
1. Informacija o trenutnom stanju odlagališta „Karepovac“, imovinsko-pravnom stanju, modelu sanacije i financiranja, kao prilog tematskoj raspravi zajedno sa prijedlogom zaključaka

  
 
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

Untitled

Archive