Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju u T.D. "Promet" d.o.o. Split - 20.11.2014.

18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju u T.D. "Promet" d.o.o. Split - 20.11.2014.

KLASA: 023-01/14-01/38
URBROJ: 2181/01-02-14-2
Split, 13. studenoga 2014. godine



VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
S V I M A




Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/1346/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

20. studenoga (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu



18. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA -


TEMATSKA RASPRAVA O STANJU U T.D. "PROMET" d.o.o. SPLIT


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED



TEMATSKA RASPRAVA O STANJU U T.D. "PROMET" d.o.o. SPLIT


PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

mr. sc. Boris Ćurković dipl.iur.

 


PRILOG:
- Prilozi raspravi o stanju u TD Promet d.o.o. Split

Untitled

Archive