Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

17. sjednica Gradskoga vijeća

17. sjednica Gradskoga vijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/10-01/47

URBROJ: 2181/01-02-10-1

Split,  5. studenoga 2010. godine

 

 

 

 

                          VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                      S V I M A

           

 Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 i 11/10), sazivam za

 

12. ( petak ) i  18. ( četvrtak)  studenoga  2010. godine u 9,00 sati

  u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

17.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

  Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.       Vijećnička pitanja i odgovori

2.       Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

 1. Prijedlog odluke o auto-taksi prijevozu

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 1. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Splitu

 

 1. Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Split     

 

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za rad s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

 

 1. Prijedlog odluke o broju auto-taksi vozila i maksimalnom iznosu cijene usluge auto-taksi prijevoza na području Grada Splita

 

 1. Prijedlog tržnog reda na tržnicama na malo u Grad

 

 1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2010. godinu

 

 1. Prijedlog rješenja o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne deratizacije i dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada Splita za razdoblje od četiri (4) godine

 

 1. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja po natječaju za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Brda označene kao novoformirana čest.  zem. 4594/16 površine 1977 m2 K.O. Split

 

 1. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju stambene građevine u Tršćanskoj ulici u Splitu

 

 1. Prijedlog zaključka u svezi pripreme i rada gradskih toplinarskih sustava u sezoni grijanja 2010./2011. godine

 

 1. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2011. do 2014. godine

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Galerije umjetnina Split

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Splita

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Etnografskog muzeja Split

 

 1. Informacija o Listi reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

 

 1. Prijedloga rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća HNK Split

 

 1. Prijedloga rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća HNK Split

 

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ SPLIT

 

 1. Prijedlog  rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ SPLIT 3

 

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ SPINUT

 

 1. Prijedlog rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ SPINUT

 

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ MEJAŠI

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ MEJAŠI

 

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ BOL

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ BOL

 

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ DOBRI

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ DOBRI

 

 1.  II.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu

 

 1. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnih prostora u svrhu proširenja obima programa predškolskog odgoja i naobrazbe unutar postojećih  ustanova predškolskog odgoja u vlasništvu Grada Splita

 

 

 

  PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća

 

 

Nevenka Bečić

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

Sukladno članku 88. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita, materijali za točke 32. i 33. dnevnoga reda dostaviti će se 7 dana prije održavanja nastavka 17. sjednice, koja će se održati 18. studenoga 2010. godine sa početkom u 9,00 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/10-01/47

URBROJ: 2181/01-02-10-14

Split, 11. studenoga 2010. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A
Predmet: Dostava materijala

 

- uz točku 3. dnevnoga reda Amandman Gradonačelnika na prijedlog Odluke o auto-taksi prijevozu

- uz točku 7. dnevnoga reda – odluka Gradonačelnika o povlačenju Prijedloga    odluke o osnivanju Odbora za rad s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

- uz točke 16., 17. i 18. dostavljaju se prijedlozi zaključaka

 

Za nastavak 17. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita koja je sazvana za 18. studenoga  (četvrtak) 2010. godine,  dostavljaju se materijali za točke dnevnoga reda:

32. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga  građevinskog  zemljišta za 2010. godinu

33. Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2010. godinu

34. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju

35. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2010. godinu

36. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada   Splita za 2010. godinu

37.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2010. godinu

38. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2010. godinu

39. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2010. godinu

40. II. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu

41. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnih prostora u svrhu proširenja obima programa predškolskog odgoja i naobrazbe unutar postojećih  ustanova predškolskog odgoja u vlasništvu Grada Splita

 

PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća

 

                                                                                                                                                                                       Nevenka Bečić

Napomena: točke 32. i 33. dnevnoga reda iz poziva

                     Postaju točke 40. i 41. dnevnoga reda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled

Archive