Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. listopada 2018. godine

15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. listopada 2018. godine

NAPOMENA: Materijali za dnevni red mogu se pregledati na linku e-sjednice


KLASA: 023-01/18-01/21
URBROJ: 2181/01-09-01/1-18-3
Split, 25. rujna 2018. godine

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A-

           

            
Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za

 

03. listopada (srijeda) 2018. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

15. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori

2.     Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama

4.    Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.-VI. 2018. godine

5.    Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine

6.    Prijedlog rješenja o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split 

7.    Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti  intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split 

8.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama oznake čest.zem. 9950/36 pov. 213 m2 i 9950/48 pov. 45 m2, K.O. Split 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

Igor Stanišić

 


DOPUNA DNEVNOG REDA

 


9.   Izvješće o poduzetim radnjama za prilagodbu grada za osobe s invaliditetom u posljednjih 15 mjeseci

Untitled

Archive