Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

Zapisnici sa sjednica Savjeta mladih Grada Splita

Zapisnici sa sjednica Savjeta mladih Grada Splita

 


> Zapisnik sa 8. sjednice

> Zapisnik sa 9. sjednice 

> Zapisnik sa 10. sjednice

> Zapisnik s 2. sastanka gradonačelnika Grada Splita sa Savjetom mladih Grada Splita 

> Zapisnik sa 11. sjednice 

> Zapisnik sa 12. sjednice

> Zapisnik sa 13. sjednice

> Zapisnik sa 14. sjednice

> Zapisnik sa 15. sjednice

> Zapisnik sa 16. sjednice

> Zapisnik sa 17. sjednice

> Zapisnik sa 18. sjednice

> Zapisnik sa 19. sjednice

> Zapisnik sa 20. sjednice 

> Zapisnik sa 21. sjednice

> Zapisnik sa 22. sjednice

> Zapisnik sa 23. sjednice

> Zapisnik sa 24. sjednice

> Zapisnik sa 25. sjednice

> Zapisnik sa 26. sjednice

> Zapisnik sa 27. sjednice

> Zapisnik sa 28. sjednice

> Zapisnik sa 29. sjednice

> Zapisnik sa 30. sjednice

> Zapisnik sa 31. sjednice

> Zapisnik sa 32. sjednice

> Zapisnik sa 33. sjednice

> Zapisnik sa 34. sjednice

> Zapisnik sa 35. sjednice

> Zapisnik sa 36. sjednice

> Zapisnik sa 37. sjednice

> Zapisnik sa 38. sjednice

> Zapisnik sa sastanka predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita sa Savjetom mladih Grada Splita