Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

Javno predstavljanje Gradskog programa za mlade

Javno predstavljanje Gradskog programa za mlade

Grad Split i CEDRA Split organiziraju javno predstavljanje Gradskog programa za mlade Grada Splita od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu GPM) koje će se održati u petak, 28. listopada 2016. godine u 18:00 sati u Dvorani 1 Središnje knjižnice „Marko Marulić“, Ulica slobode 2, Split.

Split_panorama.jpg U razdoblju od 5. do 20. listopada 2016. godine, Nacrt GPM-a stavljen je na uvid svima zainteresiranima na internet stranicama Grada Splita kako bi se prikupile povratne informacije, prijedlozi, primjedbe i komentari vezani uz navedeni Nacrt koji je izrađen na temelju informacija dobivenih tijekom istraživanja provedenih putem okruglih stolova, fokus grupa i anketnih upitnika.
 
Na javnom predstavljanju GPM-a bit će prezentirana metodologija provedenog istraživanja, kao i mjere i aktivnosti koje su kreirane sukladno dobivenim rezultatima, odnosno bit će predstavljeni svi prijedlozi i primjedbe zaprimljeni za vrijeme trajanja online savjetovanja.
S obzirom da će tijekom predstavljanja svi prisutni imati priliku za iznošenje dodatnih prijedloga prije slanja konačne verzije na usvajanje, ovim putem Vas pozivamo da se odazovete, sudjelujete i doprinesete daljnjem unapređenju ovog gradskog dokumenta od ključne važnosti za gradsku politiku prema mladima.