Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

Javni poziv

Javni poziv

za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članove Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade

Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta za mlade te Kriterija za članstvo u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, postupka kandidiranja te načina izbora za članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga mladih i za mlade Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članove Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade.
Predmet Javnog poziva je predlaganje kandidata za imenovanje 7 članova i zamjenika članova u Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske iz redova udruga mladih i udruga za mlade.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 25. siječnja 2013. godine.


> Natječaj i popis dokumentacije