Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

Gradski program za mlade Grada Splita

Gradski program za mlade Grada Splita

Od lipnja 2016. godine Cedra Split izrađuje novi Gradski program za mlade Grada Splita za radoblje od 2017. do 2020. godine, a ovim putem poziva sve mlade osobe da se uključe u anketno istraživanje ...

... ispunjavanjem priloženog upitnika čija je svrha utvrđivanje potreba, problema i potencijala mladih Splićana.
Gradski program za mlade materijalizirana je politika prema mladima u gradu Splitu i sadržava pregled mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade. Predložene mjere i aktivnosti biti će rezultat provedenog istraživanja o problemima i potrebama mladih s prebivalištem u Splitu i direktno odgovaraju na potrebe mladih te utječu na poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici.


> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTrH-q-qEmJj06PtYE3C0WeLQah9RP1fhCO1urHya1esxAng/viewform?c=0&w=1