Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

23. veljače 2015. godine predstavljanje novog saziva Savjeta mladih

23. veljače 2015. godine predstavljanje novog saziva Savjeta mladih

U ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Kluba mladih (Ruđera Boškovića 20/II) novoizabrana predsjednica Savjeta mladih Grada Splita Antonia Kuzmanić i njena zamjenica Sanja Šušak predstavit će novi saziv Savjeta mladih.

Tom prigodom nazočne će upoznati s planiranim aktivnostima Savjeta, načinom rada, osobnim iskustvima, te novinama u radu Savjeta mladih sukladno novom Zakonu o savjetima mladih.