Sastav Gradskog vijeća

Vijećnici Gradskog vijeća

Sastav vijeća
Default list title
Drugi potpredsjednik Gradskog vijeća
Jakov Prkić
PAMETNO ZA SPLIT I DALMACIJU
Default list title