Vijeće za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita