Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Splita

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Splita

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima zadaću poticati i koordinirati sva aktivnosti na području grada Splita koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću Grada Splita i drugim njegovim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova u gradu Splitu. 

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i promiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području grada,
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,
- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne, promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana bira Vijeće iz reda vijećnika, a dva člana Vijeće bira iz reda nevladinih udruga, nezavisnih stručnih osoba s područja rada Povjerenstva i predstavnika medija.

Za pojedina pitanja iz svog djelokruga rada, Povjerenstvo može, kao vanjske savjetodavne stručnjake, uključiti priznate stručnjake ili institucije s područja promicanja ravnopravnosti spolova, zaštite obitelji, socijalne skrbi, zdravstva, kao i sve one koji se na bilo koji način bave poslovima iz djelokruga rada Povjerenstva.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurati će se u proračunu Grada Splita.

1. Tamara Visković - predsjednica (tviskovic@yahoo.co.uk)
2. Ante Franić - zamjenik predsjednice
    (ante.split.franic@gmail.com)
3. Marijana Pezelj - članica (marijana.pezelj@carnet.hr)
4. Jelena Burazin - članica (jelena.burazin@gmail.com)
5. Miranda Ivanišević Dvornik - članica (portafoj.split@gmail.com)
6. Blanka Čop - članica (blankacop@gmail.com)
7. Marina Drašković - članica (marina.draskovic13@gmail.com)

Kontakt Povjerenstva:
Primjedbe se mogu slati Povjerenstvu poštom na adresu:
Ulica kneza Branimira 17, 21000 Split
e-mail: ravnopravnost@split.hr 

Stručna služba: 
nikolina.vidovic@split.hr  
neri.anteric@split.hr