Odbor za rad s nacionalnim manjinama

Odbor za rad s nacionalnim manjinama

Odbor za rad s nacionalnim manjinama razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i društava nacionalnih manjina. 

Odbor za rad s nacionalnim manjinama ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i tri člana Odbora biraju se iz reda članova Gradskoga vijeća. Zamjenik predsjednika i dva člana biraju se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Prijedloge za izbor zamjenika predsjednika i članova iz reda pripadnika nacionalnih manjina podnosi Koordinacija nacionalnih manjina Grada Splita.

1.  Davor Matijević - predsjednik
2.  Edin Nurkić - zamjenik predsjednika
3.  Luka Baričić - član
4.  Stipe Božić - član
5.  Igor Stanišić - član
6.  Nadežda Eterović - članica
7.  Ilija Borković - član

Zapisnici sa sjednica Komisije