Odbor za rad s nacionalnim manjinama

Odbor za rad s nacionalnim manjinama

Odbor za rad s nacionalnim manjinama razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i društava nacionalnih manjina. 

Odbor za rad s nacionalnim manjinama ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i tri člana Odbora biraju se iz reda članova Gradskoga vijeća. Zamjenik predsjednika i dva člana biraju se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Prijedloge za izbor zamjenika predsjednika i članova iz reda pripadnika nacionalnih manjina podnosi Koordinacija nacionalnih manjina Grada Splita.

1. Davor Matijević - predsjednik
2. Edin Nurkić - zamjenik predsjednika
3. Luka Baričić - član
4. Stipe Božić - član
5. Igor Stanišić - član
6. Nadežda Eterović - članica
7. Ilija Borković - član