Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

1. JAKOV PRKIĆ - predsjednik
2. GORAN KOTUR - član
3. SRĐAN MARINIĆ - član
4. IVANA LJULJ CVITANIĆ - članica
5. JELENA BURAZIN - članica
6. SANDRO JELAVIĆ - član
7. LIDIJA BEKAVAC - članica