Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća