Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

Zadatak Odbora za pripremu, izradu te predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća je da pripremi, izradi i predloži Programa rada Gradskoga vijeća. 

Odbor za pripremu, izradu te predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća ima sedam članova koji se biraju iz reda vijećnika. Predsjednik Gradskoga vijeća ujedno je i predsjednik Odbora.

1.  Jakov Prkić - predsjednik
2.  Goran Kotur - član
3.  Srđan Marinić - član
4.  Ivana Ljulj Cvitanić - članica
5.  Jelena Burazin - članica
6.  Sandro Jelavić - član
7.  Lidija Bekavac – članica