Odbor za predstavke i pritužbe

Odbor za predstavke i pritužbe

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Gradskom vijeću, a koje se odnose na rad Gradskoga vijeća, njegovih radnih tijela i stručne službe za rad Gradskoga vijeća, te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Splita. 

Ispituje, putem nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, te ukazuje nadležnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome obavještava podnositelja predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga. 

Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika te stručnih i znanstvenih osoba.

1.  Božo Zadro - predsjednik
2.  Ivana Ljulj Cvitanić - zamjenica predsjednika
3.  Srđan Marinić - član
4.  Ante Vuković - član
5.  Anita Birimiša - član
6.  Darko Stanić - član
7.  Ivan Vikorepa - član

Kontakt Odbora:
Predstavke i pritužbe mogu se slati Odboru poštom na adresu:
Ulica kneza Branimira 17, 21000 Split
e-mail: predstavke-prituzbe@split.hr 

Stručna služba:
nikolina.vidovic@split.hr 
neri.anteric@split.hr