Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo usklađuje rad tijela i udruga koji se bave iseljeničkim pitanjima, brine se o održavanju kulturnih, gospodarskih i drugih veza s iseljenicima i njihovim udrugama, o njegovanju nacionalne kulture, jezika, običaja i o upoznavanju iseljenika i njihovih udruga s razvojem u kulturi, gospodarstvu i dr., Republike Hrvatske i njihovog zavičaja. 

Razmatra pitanja međunarodne suradnje i podnosi prijedlog za uspostavljanje, održavanje i daljnje razvijanje odnosa i veza Grada Splita sa gradovima izvan zemlje, te radi na razvijanju gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa i veza. 

Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika, te javnih, znanstvenih i stručnih osoba.

1.  Ivica Grković - predsjednik
2.  Anita Birimiša - zamjenica predsjednika
3.  Luka Baričić - član
4.  Željko Domazet - član
5.  Miranda Ivanišević Dvornik - članica
6.  Stipe Božić - član
7.  Toni Tomas – član