Odbor Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

Odbor Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

 1. Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskoga vijeća, izbor članova radnih tijela Vijeća i članove drugih tijela koje, na temelju zakona i drugih propisa, bira Gradsko vijeće, te predlaže visinu plaće i naknade za rad izabranih osoba, kada to nije regulirano zakonom ili drugim propisima.

  Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se biraju iz reda vijećnika.

  1. Željko Domazet, predsjednik
  2. Goran Kotur, zamjenik predsjednika
  3. Josip Markotić, član
  4. Kristina Vidan, članica
  5. Vice Mihanović, član
  6. Ivana Relata, članica
  7. Saša Horvat, član