Odbor Gradskog vijeća za statut, poslovnik i propise

Odbor Gradskog vijeća za statut, poslovnik i propise

1. MIRANDA IVANIŠEVIĆ DVORNIK - predsjednica
2. ANTE VUKOVIĆ - zamjenik predsjednice
3. NENAD UVODIĆ - član
4. ANTE FRANIĆ - član
5. IVANA LJULJ CVITANIĆ - članica
6. IVANA RELATA - članica
7. JAKŠA BALOV - član

Zapisnici sa sjednica Odbora