Odbor gradskog vijeća za proračun i financije

Odbor za proračun i financije

1. JAKŠA BALOV - predsjednik
2. IGOR SKOKO - zamjenik predsjednika
3. GORAN KOTUR - član
4. BRANKA RAMLJAK - članica
5. IVICA GRKOVIĆ - član
6. LIDIJA BEKAVAC - članica
7. IVAN VUKOREPA - član

Zapisnici sa sjednica Odbora