Odbor gradskog vijeća za proračun i financije

Odbor za proračun i financije

Odbor za proračun i financije raspravlja pitanja utvrđivanja i provođenja politike, te donošenja odluka i drugih općih akata iz oblasti financiranja i sistema poreza i drugih prihoda o kojima odlučuje Gradsko vijeće, gradskog proračuna i godišnjeg obračuna te druga pitanja proračuna i financija. 

Odbor za proračun i financije ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koje bira Vijeće iz reda vijećnika.

1. Jakša Balov - predsjednik
2. Igor Skoko - zamjenik predsjednika
3. Goran Kotur - član
4. Branka Ramljak - članica
5. Ivica Grković - član
6. Lidija Bekavac - članica
7. Ivan Vukorepa – član

Zapisnici sa sjednica Odbora za proračun i financije