Komisija za urbanizam

Komisija za urbanizam

 Zadatak Komisije za urbanizam je da sagleda ukupno stanje u urbanizmu Grada Splita odnosno daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge akata prostorno planske dokumentacije u fazi pripreme nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća, odnosno prije utvrđivanja prijedloga od strane Gradonačelnika.

Komisija za urbanizam upućuje svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt prijedloga prostorno planske dokumentacije nadležnom upravnom tijelu.

Ukoliko ovlašteni predlagatelj prihvati mišljenja, prijedloge i primjedbe Komisije, iste postaju sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta koji se dostavlja članovima Komisije za urbanizam na znanje te Komisija o istome neće ponovno raspravljati.

Ukoliko ovlašteni predlagatelj ne prihvati mišljenja, prijedloge i primjedbe, Komisija će se ponovno očitovati o utvrđenom prijedlogu te svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti Gradskome vijeću.

Komisija za urbanizam ima jedanaest članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika se biraju iz reda vijećnika, dok se ostali članovi mogu birati iz reda vijećnika te stručnih osoba.

  1. Vice Mihanović - predsjednik
  2. Nenad Uvodić - zamjenik predsjednika
  3. Srđan Marinić - član
  4. Ivica Grković - član
  5. Ante Martinis - član
  6. Božo Zadro - član
  7. Saša Horvat - član
  8. Janja Novaković - članica
  9. Toni Boban - član
10. Sandra Maretić - članica
11. Lucijan Nimac Kalcina - član

Zapisnici sa sjednica Komisije