Komisija za suradnju s mladima

Komisija za suradnju s mladima

Komisija za suradnju s mladima utvrđuje tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita koji se objavljuje na u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Grada Splita.

Komisija prikuplja prijedloge za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta koje zajedno sa  utvrđenim popisom važećih kandidatura dostavlja Gradskome vijeću na nadležni postupak, a sve u skladu s odlukom kojom se propisuje osnivanje Savjeta mladih Grada Splita.

Predsjednik Gradskoga Vijeća je predsjednik Komisije, a zamjenik predsjednika i članovi Komisije su predstavnici političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskome vijeću.

1. Jakov Prkić - predsjednik
2. Branka Ramljak - zamjenica predsjednika
3. Davor Matijević - član
4. Anita Birimiša - članica
5. Sandro Jelavić - član
6. Ivan Vukorepa - član
7. Igor Stanišić - član