Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike

Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike

Saje mišljenje na prijedloge, odnosno predlaže Gradskome vijeću u skladu sa zakonom određivanje imena ulica i trgova.

Komisija također predlaže Gradskome vijeću određivanje imena parkova, šetališta, drugih javnih površina i objekata, te postavljanje spomenika na području grada.  

Prati i razmatra pitanja u svezi spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba te o tome podnosi prijedloge Gradskome vijeću te obavlja i druge poslove iz ove oblasti koje joj povjeri Gradsko vijeće. 

U ostvarivanju svojih zadataka Komisija surađuje s pravnim osobama iz oblasti kulture i znanosti te s jedinicama mjesne samouprave.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i trinaest članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika te stručnih i znanstvenih osoba.

  1. Srđan Marinić, predsjednik
  2. Željko Domazet, zamjenik predsjednika
  3. Josip Markotić, član
  4. Lidija Bekavac, članica
  5. Stipe Božić, član
  6. Sandro Jelavić, član
  7. Trišnja Pejić, članica
  8. Silvestar Krka, član
  9. Ivica profaca, član
10. Stanko Piplović, član
11. Iva Tukoć, članica
12. Darko Stanić, član
13. Damir Šarac, član
14. Andro Krstulović Opara, član
15. Tomislav Đonlić, član