Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavlja poslove

1. Temeljem nadležnosti utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

2. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se imenuju iz reda vijećnika, tijela gradske uprave, osiguravajućeg društva, te stručnih osoba iz područja graditeljstva i zaštite okoliša.“.