Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavlja poslove

1. Temeljem nadležnosti utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

2. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se imenuju iz reda vijećnika, tijela gradske uprave, osiguravajućeg društva, te stručnih osoba iz područja graditeljstva i zaštite okoliša.“.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se biraju iz reda vijećnika.

1. Nenad uvodić, predsjednik
2. Ivana Ljulj Cvitanić, zamjenica predsjednika
3. Lidija Bekavac, članica
4. Alen Harpin, član
5. Ivan Parlov, član
6. Hrvoje Balić, član
7. Darko Stanič, član