Vijesti

NEWS
26. lipnja 2020.

Masterplan-studija za područje Istočne obale i Kopilice - Integrirani razvojni plan

Grad Split, u suradnji s Hrvatskim željeznicama te Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i timom iskusnih međunarodnih konzultanata, dovršio je izradu Masterplan-studije urbane regeneracije Splita – razvoj Istočne obale i Kopilice, koja je podloga za sustavno i strateško urbanističko planiranje grada u narednih 50 godina. Masterplan-studijom tako je utvrđen komercijalni potencijal Istočne obale i Kopilice te je predviđen istovremeni sustavni prometno-prostorni razvoj lokacija, uzimajući u obzir potrebe stanovnika i posjetitelja Splita.

Izrada Masterplan-studije bila je dugoročan proces u sklopu kojeg su konzultanti prikupljali podatke, povijesne dokumente i stručne podloge, slušali i analizirali planove i želje Grada, održali niz radionica sa svim ciljanim skupinama, stručnom i općom javnosti u sklopu javne rasprave te dobivene prijedloge i sugestije uspoređivali s najboljim svjetskim praksama i kretanjima na tržištu. Cilj je bio izrada plana revitalizacije dva najvrjednija područja koje Split ima, a čijim će se urbanističkim i gospodarskim razvojem u skladu s UNESCO-ovim nasljeđem snažno utjecati na viziju Splita kao mediteranskog grada budućnosti.

 

Studiju možete preuzeti u prilogu.