Vijesti

NEWS
19. lipnja 2020.

Dovršena Masterplan-studija urbane regeneracije Splita - razvoj Istočne obale i Kopilice

Grad Split, u suradnji s Hrvatskim željeznicama te Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i timom iskusnih međunarodnih konzultanata, dovršio je izradu Masterplan-studije urbane regeneracije Splita – razvoj Istočne obale i Kopilice, koja je podloga za sustavno i strateško urbanističko planiranje grada u narednih 50 godina. Masterplan-studijom tako je utvrđen komercijalni potencijal Istočne obale i Kopilice te je predviđen istovremeni sustavni prometno-prostorni razvoj lokacija, uzimajući u obzir potrebe stanovnika i posjetitelja Splita.

Izrada Masterplan-studije bila je dugoročan proces u sklopu kojeg su konzultanti prikupljali podatke, povijesne dokumente i stručne podloge, slušali i analizirali planove i želje Grada, održali niz radionica sa svim ciljanim skupinama, stručnom i općom javnosti u sklopu javne rasprave te dobivene prijedloge i sugestije uspoređivali s najboljim svjetskim praksama i kretanjima na tržištu. Cilj je bio izrada plana revitalizacije dva najvrjednija područja koje Split ima, a čijim će se urbanističkim i gospodarskim razvojem u skladu s UNESCO-ovim nasljeđem snažno utjecati na viziju Splita kao mediteranskog grada budućnosti.

Epidemija koronavirusa na par je mjeseci prolongirala završetak dokumenta i njegovo predstavljanje, no gospodarska kriza koja nam prijeti kao trajna posljedica istovremeno je i dodatan poticaj maksimalnoj aktivaciji najvrjednijeg što grad Split uz svoje stanovnike ima, a to je prostor. Transparentnim procesom izrade Masterplan-studije, uz uključenost neovisne struke, svih razina vlasti, dionika, vlasnika te onih koji znaju kako se i odakle ovakvi zahvati financiraju, dobili smo realnu, stručnu i održivu podlogu razvoja grada, snažno podržanu od strane Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Splitsko-dalmatinske županije, HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta i Lučke uprave Split“, poručio je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Ideja o potrebi Masterplan studije urbane regeneracije Splita postoji od ožujka 2015. godine kada su Grad Split i tadašnja Vlada Republike Hrvatske dogovorili osnivanje tima koji će raditi na izradi studije. U listopadu iste godine EBRD je započeo postupak nabave konzultantskog tima te je početkom 2016. ugovoren projektni tim IC Consultenten. U narednih dvije godine ništa nije poduzeto po pitanju izrade Masterplan studije te je EBRD u siječnju 2018., za vrijeme službenog posjeta Splitu, iznio namjeru raskida ugovora o dodijeljenim bespovratnim sredstvima zbog neaktivirane darovnice i neizrađene studije.

Kako se navedeno ne bi dogodilo, Grad Split je zajedno s EBRD-om i odabranim konzultantima te ostalim dionicima u veljači 2018. započeo rad na Masterplan studiji čiji je nacrt, nakon niza odrađenih sastanaka te analiza, predstavljen u ožujku 2019. godine. Nakon službenog predstavljanja uslijedila je neobvezna, ali sveobuhvatna javna rasprava u sklopu koje je održan niz radionica, predavanja i događanja, kako bi se sve ciljane skupine upoznale s planom te mogle informirano sudjelovati u javnoj raspravi. U 40 dana zaprimljeno je 18 primjedbi, prijedloga, mišljenja i očitovanja na predstavljeni nacrt, na koje su konzultanti odgovorili te na temelju njih finalizirali plan.

Finalna verzija Masterplan studije u veljači 2020. predstavljena je Vladi RH te svim ključnim dionicima s kojima je dogovoren zajednički nastavak na razvoju projektno-tehničke dokumentacije te implementaciji projekata. Finalizirana Masterplan studija urbane regeneracije Splita recenzirana je i od strane ostalih ključnih dionika, čime je završen proces njene izrade.

Dovršetkom Masterplan-studije ostvaren je najvažniji preduvjet za korištenje EU fondova u novoj financijskoj perspektivi koja kreće 2021. godine. Realizacija dijela najvećih planiranih infrastrukturnih projekata, uključujući i dva ključna strateška projekta „Novi ulaz u Split – Vučevica A1 – Trajektna luka Split“ te „Brza gradska željeznica Zračna luka Split – Trajektna luka Split s multimodalnim čvorom Kopilica“, naime, premašuje financijske potencijale grada i države. Masterplanom je dobiven potreban alat za pristup vanjskim izvorima financiranja, odnosno pripremni i neformalni instrument koji prethodi formalnom postupku urbanističkog planiranja, a koji se temelji na detaljnoj analizi potreba obiju lokacija.

Izrada Masterplan-studije financirana je bespovratnom darovnicom Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 589.930,00 eura, a na njoj je radio konzorcij austrijskih tvrtki predvođenih tvrtkom iC Consulenten te Austrijskim institutom za prostorno planiranje (ÖIR).  

Sažetak finalne Masterplan-studije potražite sutra u Slobodnoj Dalmaciji, a cijeli dokument bit će objavljen do kraja idućeg tjedna, nakon ovjere službenog prijevoda, na stranicama Grada Splita.