Detalj projekta

PROJECT
Zaželi sretniju starost 2

Zaželi sretniju starost 2

Fond/program Europski socijalni fond OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Zaželi Program zapošljavanja Žena – faza II
Početak provedbe projekta 4.1.2021.
Trajanje projekta 18 mjeseci
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 4.999.999,80 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 4.999.999,80 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 4.999.999,80 kn
Nositelj projekta Grad Split
Osoba nadležna za projekt Magda Vrvilo, Nađa Marinić

Projektom se želi pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti 57 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz uspostavu usluge skrbi o 342 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Splita, te ujedno povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika i ojačati međugeneracijsku solidarnost. 
Kroz projekt će se spojiti dvije marginalizirane skupine od kojih će obje profitirati na različite načine, ciljna skupina zaposlenjem i obrazovanjem, a krajnji korisnici socijalnom uključenošću i smanjenjem potrebe za institucionalizacijom. Projekt će dodatno omogućiti Gradu Splitu standardiziranje socijalnih usluga, kao i razvoj planova pružanja budućih socijalnih usluga na području Grada, te ujedno ukazati na sve nedostatke, potrebe i mogućnosti za pružanje istih.