Detalj projekta

PROJECT

Uvođenje inovativnih sadržaja u turističku ponudu grada Splita – postavljanje Look@ fotostupova na tri lokacije

Status U provedbi
Nositelj projekta Grad Split