Detalj projekta

PROJECT
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

Fond/program Kohezijski fond; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac
Početak provedbe projekta 1.1.2017.
Trajanje projekta 84 mjeseca
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 289.007.799,65 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 289.007.799,65 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 114.867.436,75 kn
Nositelj projekta Grad Split
Osoba nadležna za projekt Vedrana Franić, Drago Blažić, Zrinka Bušić

Opći cilj projekta je povećati kvalitetu života na području grada Splita sa smanjenim štetnim utjecajem na okoliš i ljudsko zdravlje, a specifični cilj je razviti ekološki prihvatljiv integrirani sustav gospodarenja otpadom s poticanjem zasebnog prikupljanja korisnih sirovina, obrade i iskorištavanja preostalog miješanog otpada te zbrinjavanje preostalog otpada na odgovarajući način i u skladu sa zakonskom regulativom do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.