Detalj projekta

PROJECT
PROJEKT SOLAR - SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA

PROJEKT SOLAR - SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA

Fond/program Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice
Početak provedbe projekta 20.11.2020.
Trajanje projekta 16 mjeseci
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 1.816.076,50 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 588.929,00 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 588.929,00 kn
Nositelj projekta IKS Festival
Osoba nadležna za projekt Vedrana Franić, Ivana Botica Franičević

Revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita.

Projekt Solar nastoji riješiti problem nedovoljne uključenosti stanara povijesne jezgre Splita i njenih kontatnih zona u društveni, kulturni i diskurzivni program te artikulirati javno-civilno partnerstvo OCD-ova i Grada Splita u javnim prostorima i površinama. Cilj projekta jest doprinijeti razvoju održivih kulturno-umjetničkih programa, renovirati i uspostaviti samoodrživi društveni kulturni centar na solarni pogon. Ciljna skupina projekta su OCD-ovi (3 partnera i minimalno 10 suradničkih organizacija), a krajnji korisnici su stanovnici povijesne jezgre grada Splita i širi građani.