Detalj projekta

PROJECT
29.3.2019.

Paraolimpijska škola za mlade osobe s invaliditetom

Status
U provedbi
Nositelj projekta
Športski savez invalida grada Splita
Trajanje projekta
24 mjeseca

Cilj projekta je uključivanje djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u šport na razini grada Splita i okolice. Paraolimpijska škola za mlade osobe s invaliditetom prepoznaje potrebu ranog uključivanja osoba s invaliditetom u šport s ciljem socijalne uključenosti. Aktivnosti Grada Splita uključuju sudjelovanje u promoviranju projektnih aktivnosti i rezultata, koji osim soft aktivnosti, obuhvaćaju i ugradnju lifta u ŠC Gripe, kao i rekonstrukciju pristupne staze u ŠC Park mladeži.