Detalj projekta

PROJECT
14.5.2018.

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Status
U provedbi
Nositelj projekta
Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split
Trajanje projekta
24 mjeseca

Cilj projekta je unapređenje održivosti, utjecaja i učinkovitost LPZ-a SDŽ i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja posebice ranjivih skupina, kroz istraživanje, izradu strateških i akcijskih smjernica, ciljanu edukaciju, savjetovanje, umrežavanje i suradnju dionika u aktiviranju potencijala prostora i stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta za sve građane, a posebice ranjive skupine. Aktivnosti Grada Splita uključuju sudjelovanje u održivom fukcioniranju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

 

https://www.svijet-rada.eu/