Detalj projekta

PROJECT
Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Fond/program Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
Početak provedbe projekta 14.5.2018.
Trajanje projekta 24 mjeseca
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 2.000.000,00 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 86.405,08 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 86.405,08 kn
Nositelj projekta Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split
Osoba nadležna za projekt Radojka Tomašević, Toni Jerković

Cilj projekta je unapređenje održivosti, utjecaja i učinkovitost LPZ-a SDŽ i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja posebice ranjivih skupina, kroz istraživanje, izradu strateških i akcijskih smjernica, ciljanu edukaciju, savjetovanje, umrežavanje i suradnju dionika u aktiviranju potencijala prostora i stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta za sve građane, a posebice ranjive skupine. Aktivnosti Grada Splita uključuju sudjelovanje u održivom fukcioniranju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

 

https://www.svijet-rada.eu/