Detalj projekta

PROJECT
Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Fond/program Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
Početak provedbe projekta 14.5.2018.
Trajanje projekta 24 mjeseca
Status Završen
Ukupna vrijednost projekta 2.000.000,00 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 86.405,08 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 86.405,08 kn
Nositelj projekta Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split
Osoba nadležna za projekt Radojka Tomašević, Toni Jerković

Cilj projekta je unapređenje održivosti, utjecaja i učinkovitost LPZ-a SDŽ i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja posebice ranjivih skupina, kroz istraživanje, izradu strateških i akcijskih smjernica, ciljanu edukaciju, savjetovanje, umrežavanje i suradnju dionika u aktiviranju potencijala prostora i stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta za sve građane, a posebice ranjive skupine. Aktivnosti Grada Splita uključuju sudjelovanje u održivom fukcioniranju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

 

https://www.svijet-rada.eu/