Detalj projekta

PROJECT
Četiri palme

Četiri palme

Fond/program Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; ITU - Brownfiedl na području Urbane aglomeracije Split
Početak provedbe projekta 30.3.2020.
Trajanje projekta 16 mjeseci
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 10.079.314,16 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 10.079.314,16 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 4.464.010,86 kn
Nositelj projekta Grad Split
Osoba nadležna za projekt Drago Blažić, Aleksandra Kuzmanić

Svrha projekta je rekonstrukcija zgrade na lokaciji A.B. Šimića 25 u Splitu na području gradskog kotara Blatine-Škrape. Projektom je planirano dovođenje objekta do razine izvedbe „visoki roh-bau“. Sam prostor će se opremiti sredstvima iz proračuna Grada Splita kako bi isti bio spreman za korištenje u kontekstu novih sadržaja izvaninstitucionalnih usluga koje će pružati na navedenoj lokaciji. Rekonstruirani prostor bit će namijenjen korištenju od strane ranjivih skupina društva; te uključuje dvije osnovne ciljne skupine koje će ga koristiti: 1) mladi stariji od 21 godine bez adekvatne roditeljske skrbi koji izlaze iz nekog oblika institucionalne skrbi koja im je dotad pružana, uključujući bivše štićenike Dječjeg doma Maestral Split, te 2) roditelji djece koja se nalaze na liječenju ili rehabilitaciji u Kliničkom bolničkom centru Split i koji nemaju uvjete za osiguranje smještaja dok im se djeca nalaze u bolnici. Na taj način projekt doprinosi ublažavanju problema kod integracije osjetljivih skupina u društvo, odnosno smanjivanja troškova života uzrokovanih nepredviđenim okolnostima. Projekt doprinosi osnaživanju izvaninstitucionalnih usluga putem povećanja kapaciteta smještajnih jedinica namijenjenih osjetljivim skupinama društva, a slijedom toga pruža podlogu za postizanje veće kvalitete života.