EU projekti

2.5.2018.
Kohezijski fond; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Otpad nije smeće!
Cilj projekta je povećati razinu osviještenosti građana grada Splita o problematici otpada i zaštiti okoliša....
old_Id: 
7.12.2018.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; ITU poziv – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom
Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes
Cilj i kratki opis projekta: Projekt Palača života - grad mijena temeljen na obnovi, valorizaciji, prezentaciji...
old_Id: 
29.3.2019.
Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.; Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport
Paraolimpijska škola za mlade osobe s invaliditetom
Cilj projekta je uključivanje djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u šport na razini grada Splita i...
old_Id: 
1.12.2014.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
Skriveni habitati
Projektom će se realizirati zgrada stalnog postava jedinstvenog Centra za posjetitelje u Dugopolju koji će...
old_Id: 
1.12.2016.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; KK.06.1.1.01. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
Split - mjesto dodira sporta i kulture
Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije za stvaranje nove jedinstvene turističke ponude Splita iz područja...
old_Id: 
123