EU projekti

2.5.2018.
Otpad nije smeće!
Cilj projekta je povećati razinu osviještenosti građana grada Splita o problematici otpada i zaštiti okoliša....
old_Id: 
123