Članak

NEWS
16. ožujka 2022.

Zlatna vrata: besplatan program učenja hrvatskog jezika za izbjeglice iz Ukrajine

Na inicijativu Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, uz potporu Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, organizira se besplatan program hrvatskog jezika za izbjeglice iz Ukrajine. Nastava u okviru ovog programa odvijati će se u prostorijama Centra na adresi Dioklecijanova 7 u Splitu, a održavati će se dva puta tjedno u bloku od dva školska sata s mogućnošću online praćenja.

Nadamo se da će ovaj mali doprinos pomoći Ukrajincima u našem gradu prevladati komunikacijske teškoće i doprinijeti lakšoj integraciji u društvo.