Članak

NEWS
14. ožujka 2022.

Zbor građana GK Plokite: Od opskrbe tržnice, uređenja zelenih površina do izgradnja garaže

Zbor građana na temu komunalnog uređenja Gradskog kotara Plokite održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2022. s početkom u 19.30 sati u atriju Osnovne škole Plokite. Zboru će nazočiti i gradonačelnik Ivica Puljak s predstavnicima stručnih službi Gradske uprave te gradskih komunalnih poduzeća Parkova i nasada, Čistoće i Split parkinga.

Uz prezentaciju organizacija opskrbe tržnice i prijedloga formiranja parkirališta u zoni oko tržnice, dnevnim redom je predviđena rasprava o mogućnostima za povećanje broja parkirališnih mjesta uz uređenje zelenih površina i izgradnju garaže za javnu namjenu. Dnevnim redom je predviđen i dogovor oko  zamjene postojećih spremnika za komunalni otpad i s polupodzemnim za mješoviti i reciklirani otpad na području cijelog kotara.