Članak

NEWS
26. listopada 2021.

Završene prijave na natječaj za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima

Na Javni natječaj za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima Grada Splita zaprimljeno je ukupno 178 zahtjeva. Natječaj je bio otvoren u razdoblju od 20.09. do 20.10.2021.U tijeku je administrativna provjera pristiglih zahtjeva, a potom će uslijediti i postupak bodovanja temeljem Pravilnika o davanju stanova u najam.

Podsjećamo kako se Natječaj za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima temelji na novom Pravilniku kojim su revidirana mjerila za utvrđivanje Liste reda prvenstva. Razlog donošenja novog Pravilnika bila je upravo potreba da se u prioritet pri utvrđivanju budućih korisnika gradskih stanova uvrsti socijalno najugroženije građane poput osoba s utvrđenim invaliditetom, samohranih roditelja, roditelja njegovatelja…. Pri utvrđivanju novih mjerila, uz predstavnike Službe za gospodarenje gradskom imovinom sudjelovali su i predstavnici Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Centra za socijalnu skrb Split i Udruge Most.