Članak

NEWS
23. lipnja 2021.

Započeli restauratorski radovi na antičkim mozaicima u Etnografskom muzeju

U prizemlju Etnografskog muzeja započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi na podnim antičkim mozaicima. Radi se o dijelu mozaika koji je pripadao nekadašnjoj kući s trijemom i tvorio jedinstvenu mozaičnu cjelinu koja je presječena Arhiđakonovom ulicom. Program radova izradio je Hrvatski restauratorski zavod, Odsjek za zidno slikarstvo, mozaike i štuko Odsjeka za nepokretnu baštinu sjedišta u Splitu koji kroz Program obnove Ministarstva kulture provode višegodišnju skrb o lokalitetu. U svrhu buduće prezentacije vrijednih nalaza Grad Split je sklopio Ugovor za zaštitne radove s Hrvatskim restauratorskim zavodom na iznos od 57.000 kuna te će radovi koji se provode u suradnji s Etnografskim muzejom trajati tri mjeseca.