Članak

NEWS
9. prosinca 2021.

Započela isplata naknade za ogrjev

Započela je isplata naknade za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja grada Splita koji se griju na drva.

Naknada u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku (samac ili kućanstvo) biti će uplaćena na račune ukupno 885 korisnika.