Članak

NEWS
18. prosinca 2021.

Vijećnici odbili prijedlog za imenovanje ravnatelja JU Park šume Marjan

Stipe Mušura nije izabran za ravnatelja Javne ustanove Park šume Marjan. Nakon izlaganja Tomislava Tukića, predsjednika Upravnog vijeća za upravljanje Park šumom Marjan u kojem je elaborirao jednoglasnu odluku UV za  njegovo imenovanje, većina vijećnika je bila protiv. Svemu je prethodila burna politička rasprava koja je završila napuštanjem sjednice HDZ-ovih vijećnika.