Članak

NEWS
14. listopada 2021.

Veleposlanik Republike Albanije u nastupnom posjetu gradonačelniku

Gradonačelnik Ivica Puljak susreo se danas u Gradskoj upravi  s veleposlanikom Republike Albanije, Rizom Podom. Prvi, nastupni posjet bio je prigoda za upoznavanje i razmjenu kontakata kao korak u nastavku i produbljenju odnosa i suradnje između Splita i albanskih gradova. – Naše su veze tradicionalno dobre, ali bismo voljeli surađivati na konkretnim projektima i produbiti našu suradnju. Niz je mogućnosti, posebno na projektima kao što su Smart city i Green city, ali i projektima koji se tiču prekogranične suradnje, mogućnosti korištenja IPA III mehanizma EU-a kao i suradnje na zajedničkim prijavama na EU projekte, kazao je gradonačelnik Puljak podijelivši pozitivne dojmove svoje znanstvene i akademske suradnje s albanskim gradom Skadrom.

Veleposlanik Poda podvukao je izvrsne bilateralne, političke odnose dviju zemalja koji se mogu konkretizirati na još boljoj suradnji gradova: - Približavanje naših građana najkonkretnije se može ostvariti kroz suradnju na nivou gradova. Želimo još više raditi na ekonomskom povezivanju, na stvarnoj, opipljivoj suradnji i povezivanju gospodarstvenika, kako bismo ekonomsku suradnju podigli na nivo političke, koja je uistinu na visom nivou, kazao je uvaženi gost uputivši gradonačelniku Puljku poziv za službenim posjetom Albaniji. Predložio je uspostavu kontakata sa Tiranom, osobito Dračem, albanskom lukom na obali Jadranskoga mora i drugim po veličini gradom u Albaniji.

Gradonačelnik Puljak prihvatio je poziv za posjetom Albaniji koji bi se realizirao početkom iduće godine, a kako bi se nastavili razgovori, definirale i konkretizirale potencijalne mogućnosti suradnje i projekti od zajedničkog interesa, iz čega bi, moguće, proisteklo i službeno bratimljenje Splita sa nekim od albanskih gradova.