Članak

NEWS
24. travnja 2020.

Vela: Sustav civilne zaštite u Splitu funkcionira u potpunosti

Svjedočeći kako neznanje može izazvati ogromnu štetu, a imajući na umu da stoput ponovljena laž postaje istina, odlučno tvrdim da su navodi o nepostojanju sustava civilne zaštite u gradu Splitu laž koja je nimalo slučajno izrečena u trenucima kada je strpljenje građana koji duže od mjesec dana žive pod izvanrednim mjerama pri kraju, a lijepo vrijeme i one najodlučnije u provođenju mjera samozaštite navodi na neopreznost.

Sustav civilne zaštite u gradu Splitu funkcionira u potpunosti, aktivirane su sve sastavnice sustava kojima i ovom prigodom želim zahvaliti, a tijekom ove krize koja je svima u ovom obliku neočekivana, sustav CZ nije imao ni jedan bitan propust na osnovu kojeg bi se moglo reći kako on ne postoji. Baš zato što je u pitanju sustav nisu dopuštena soliranja. Upravo soliranjima od početka pandemije i njome izazvane krize pojedinci pokušavaju istaknuti svoje mjesto pod suncem i na medijskoj sceni, a svojim neznanjem ili hinjenjem neznanja uznemiruju građane, pokušavaju destabilizirati uspostavljeno povjerenje i omalovažavaju one koji rade zajedno za javno dobro.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode operativne snage sustava civilne zaštite i to: stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji i pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Sve ove snage postupno su uključivane od 9. ožujka 2020. godine u pripremu, provođenje i nadzor provođenja mjera u cilju suzbijanja pandemije na području grada Splita.

Stožer Civilne zaštite Grada Splita sastao se po pitanju pandemije i prije nego li ga je Nacionalni stožer stavio u pripravnost i donosio je kontinuirano odluke o aktiviranju operativnih snaga po traženjima županijskog stožera i po vlastitoj procjeni, vodeći računa da one budu svrsishodno mobilizirane.

Od 12. ožujka 2020. mobilizirani su pripadnici Postrojbe opće namjene po gradskim kotarima i mjesnim odborima, operativne snage Javne vatrogasne postrojbe i HGSS, Gradsko društvo Crvenog križa Split, povjerenici i zamjenici povjerenika Civilne zaštite po Gradskim kotarima i mjesnim odborima, pravne osobe u sustavu Civilne zaštite (Čistoća, Parkovi i nasadi, Vodovod i kanalizacija, Split parking). Posljednji, 16. travnja 2020. godine mobilizirani su pripadnici Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata koja je po usvojenoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Split temeljem odluke Gradskog vijeća određena kao udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Splita. Ukupno je do danas kroz sustav Civilne zaštite Grada Splita neprekidno ili povremeno, kao mobiliziranih ili volontera, angažirano oko 300 ljudi na provođenju mjera iz Odluka Stožera CZ Republike Hrvatske.

Povjerenici i zamjenici povjerenika po gradskim kotarima čine važan segment u sustavu civilne zaštite, ali ne i jedini. Njihove važnosti neki kotarski čelnici postali su svjesni, na žalost, tek sada i dižući medijsku buku pokušavaju prikriti svoj dosadašnji nerad po tom pitanju i neodazivanje na suradnju na koju su bili pozivani tijekom posljednjih godina.

Nepoznavanje, a možda i hinjenje neznanja (tko zna), rezultira tvrdnjama o selektivnom popunjavanju postrojbi civilne zaštite i iznenadnoj isplati naknade za mobilizirane. Za takve i za sve nas vrijede odredbe precizirane Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima. Sve što treba ispuniti onaj tko se javi za postrojbu civilne zaštite i visina naknade za mobilizirane nisu naša izmišljotina, nego je regulirano Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite i Uredbom o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu CZ.

U vrijeme kad su građani posebno osjetljivi na nepravdu, kad se sami sa sobom bore do kraja ispoštivati mjere zaštite od koronavirusa, ubacivati klicu nepovjerenja u sustav i unositi razdor  je zaista tužno i zlonamjerno. Je li u pitanju neznanje ili, još gore, namjerno neznanje, nije toliko bitno koliko razlog, a on ne može biti dobar ni za koga u ovome gradu.

Ovim putem zahvaljujem svima u sustavu civilne zaštite, a poglavito operativcima koji na terenu nadziru provođenje odluka Nacionalnog stožera, na trudu i maksimalnom angažmanu. Nije ugodno trpjeti uvrede neodgovornih pojedinaca na upozorenja o zabrani okupljanja, ali tim više cijenimo vaš entuzijazam i upornost.

Zahvaljujem građanima koji poštuju mjere, ponašaju se odgovorno i ne ljute se na poneka nesnalaženja pripadnika civilne zaštite, jer civilna zaštita je tu na usluzi građanima i jedino zajedno činimo sustav koji se može uspješno obraniti od ove ugroze.

Napominjem svima onima koji se žele uključiti u sustav civilne zaštite da je poziv trajno otvoren i mogu  prijavu poslati na adresu kriznesituacije@split.hr.

I na kraju molim sve Splićanke i Splićane da i dalje paze na sebe i svoje najbliže; ako za vikend odluče izaći van neka izbjegavaju zadržavanja i mjesta masovnog okupljanja jer se nepoštivanjem toga sve do sada dobro urađeno može pogoršati. Kad pazimo na druge pazimo i na sebe.

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SPLITA

Nino Vela