Članak

NEWS
27. srpnja 2020.

U tri godine gotovo 100 milijuna kuna uloženo je u predškolski odgoj, novi vrtić na Kili i dogradnja Ružmarina prvi su kapaciteti nakon 10 godina

Nastavno na netočne informacije koje su proteklih dana puštene u javni prostor, a odnose se na sustav predškolskog odgoja i obrazovanja u Splitu, podsjećamo na sljedeće činjenice:

U Gradu Splitu od 2010. godine nažalost nije izgrađen niti jedan objekt dječjeg vrtića radi potrebnog povećanja smještajnih kapaciteta za djecu u ustanovama predškolskog odgoja Grada Splita.

Ova Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom započela je rješavanje ovog važnog i velikog problema nedostatka prostora. Kupnjom, uređenjem i opremanjem vrtića na Kili stvoreni su prvi, potpuno novi kapaciteti u Splitu nakon gotovo 10 godina! Dogradnja vrtića Ružmarin na Trsteniku vrijedna 23 milijuna kuna, a koja će biti završen do kraja ove godine, druga je velika investicija koja će osigurati oko 100 novih mjesta u gradskim vrtićima za splitsku djecu.  

U tri godine Gradska uprava u vrtićku infrastrukturu uložila je oko 40 milijuna kuna, a osim dogradnje Ružmarina i kupnje prostora na Kili, tu je redovno ulaganje u poboljšanje materijalnih uvjeta u postojećoj vrtićkoj infrastrukturi te energetske obnove vrtića Morski konjic u Slatinama i vrtića Latica na Sućidru.

Što se tiče kupovine prostora na Kili, Grad Split je 5. lipnja 2019. godine oglasio Javni poziv fizičkim i pravnim osobama vlasnicima poslovnih prostora na području Grada Splita, GK Mejaši, naselje Kila, za iskazivanje ponuda za kupnju poslovnog prostora u svrhu proširenja opsega predškolskog odgoja i obrazovanja, za što su sredstva osigurana u Proračunu usvojenom u prosincu 2018. godine! Na navedeni poziv pristigla je jedna ponuda, tvrtke Radović gradnja d.o.o., na iznos 6.950.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 8,7 mil. kn s PDV-om. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. lipnja 2019. godine, Gradsko vijeće je prihvatilo ponudu tvrtke Radović gradnja d.o.o. i donijelo Odluku o kupnji prostora za potrebe dječjeg vrtića na području naselja Kila. Navedenom odlukom Gradskog vijeća, kupljen je prostor ukupne površine 872 m2, od čega na unutarnji prostor otpada 408 m2  - za smještaj dvije jasličke i dvije 10-satne vrtićke skupine, dok na vanjski prostor otpada 464 m2. Prije poduzimanja aktivnosti na kupnji prostora za dječji vrtić na Kili, Gradu Splitu je dostavljeno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o mogućnosti obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u izdvojenim prostorima koji se nalaze u drugim građevinama, uz ispunjavanje prostornih i tehničkih uvjeta. Navedeni prostor u međuvremenu je u potpunosti opremljen, a u njega će se od 1. rujna 2020. godine smjestiti dvije 10-satne jasličke, te dvije 10-satne vrtićke skupine, oko 70 djece upisane u netom provedenim Upisima.

Nadalje, Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području grada Splita jednoglasno je usvojena na Gradskom vijeću u svibnju, a stupila je na snagu 1. lipnja 2020. godine. Sa sadržajem ugovora između Grada Splita i privatnih vrtića usuglasili su se članovi Odbora za podizanje kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Splita.

Stupanjem na snagu spomenute Odluke, roditelji djeteta koji pohađaju privatni vrtić kojeg sufinancira Grad Split i roditelji djeteta koji pohađaju gradski vrtić, sudjeluju jednako u cijeni redovnog programa, ovisno o vrsti i trajanju, sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita u iznosu od:

-              495,00 kn za dijete u redovitom 10-satnom jasličkom programu

-              480,00 kn za dijete u redovitom 10-satnom vrtićkom programu

-              410,00 kn za dijete u redovitom 8-satnom vrtićkom programu

-              250,00 kn za dijete u redovitom 6-satnom vrtićkom programu

-              230,00 kn za dijete u redovitom 5-satnom vrtićkom programu.

Posebne i alternativne programe dječji vrtić u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području grada Splita realizira uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Također, oni samostalno donose odluku o visini posebnog i alternativnog programa.

Razlika u cijeni od redovnog programa do pune cijene posebnog ili alternativnog programa, financira se isključivo sredstvima roditelja djece korisnika programa, kako u gradskom (primjerice za likovni, lutkarski, montessori program, …) tako i u privatnom vrtiću.   

Velika većina privatnih vrtića na području Grada Splita, koje od 1. lipnja sufinancira Grad, cijenu svojih posebnih programa izjednačila je s cijenom programa u gradskim vrtićima. Uprave nekih privatnih vrtića samostalno su odlučile o cijeni svog dodatnog, posebnog programa.

Dakle, od stupanja na snagu Odluke, prvog dana u ovom mjesecu, Grad Split sredstvima iz Proračuna sufinancira programe u dječjim vrtićima u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području grada Splita do iznosa ekonomske cijene utvrđene Zaključkom o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 46/14) što znači da će im mjesečno isplaćivati

  • 2.335,00 kuna za dijete upisano u redoviti 10-satni jaslički program,
  • 1.565,00 kuna za dijete upisano u redoviti 10-satni vrtićki program,
  • 1.465,00 kuna za dijete upisano u redoviti 8-satni vrtićki program,
  • 916,00 kuna za dijete upisano u redoviti 6-satni vrtićki program,
  • 905,00 kuna za dijete upisano u redoviti 5-satni vrtićki program.

Podsjećamo i kako roditelji s više djece upisane u dječji vrtić, neovisno o vlasniku ustanove, ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa sukladno Odlukama o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića, navedenih vrtića.

Osim ulaganja u vrtićku infrastrukturu koje, kako je spomenuto, u prošle tri godine iznosi oko 40 milijuna kuna te osim Odluke o izjednačavanju cijena koja u ovoj godini vrijedi 26 milijuna kuna, Grad Split i dvije vrtićke ustanove, Radost i Cvit Mediterana, uspješno realiziraju dva europska projekta vrijedna 28 milijuna kuna. Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1 i Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2 omogućili su popodnevnu smjenu u gradskim vrtićima te zaposlili 80 odgajatelja i stručnog kadra. Kako bi se nastavio uspješni model popodnevne smjene i nakon isteka ova dva EU projekta, Gradska uprava i gradski vrtići pripremaju nove prijave koje će biti spremne u trenutku otvaranja novog poziva za financiranje.

Kad se sve zbroji, gotovo 100 milijuna kuna u protekle tri godine jasan su pokazatelj namjere i nastojanja poboljšanja kvalitete vrtićkog standarda u Splitu i ono što je najvažnije, proširenja kapaciteta u gradskim vrtićkim ustanovama koje je predugo ostavljano po strani i nije pratilo povećanje interesa za upisima iz godine u godinu. Trenutno je u tijeku žalbeni rok na provedene upise, a Gradska uprava će, kao i protekle dvije godine, do jeseni u gradskim i privatnim vrtićima pronaći mjesta za svako dijete čiji su roditelji iskazali interes za upisom i ostvaruju na to pravo temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita.